vị trí hiện tại:trang đầu >Thời trang >乐动体育logo大图片 chữ

乐动体育logo大图片

thời gian:2023-03-22 20:55:44 nguồn:Nhiệm vụ Jackpot

Sau mỗi lần chơi cùng các ông bố bá đạo như thế này thì chắc hẳn các nhóc tì cũng phải "khiếp sợ".

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Các nhóc tì phải "khiếp sợ" khi chơi cùng với ông bố khó đỡ - 1

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Cảm giác mạnh đến mức này thì sợ đến khi lớn mất thôi.

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Các nhóc tì phải "khiếp sợ" khi chơi cùng với ông bố khó đỡ - 3

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Đã bảo tránh ra cho con thể hiện rồi.

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Các nhóc tì phải "khiếp sợ" khi chơi cùng với ông bố khó đỡ - 5

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Thế này thì ai đỡ nổi ông bố được đây.

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Các nhóc tì phải "khiếp sợ" khi chơi cùng với ông bố khó đỡ - 7

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Thế này thì đến chịu rồi đấy.

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Các nhóc tì phải "khiếp sợ" khi chơi cùng với ông bố khó đỡ - 9

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ

Một lần rồi thôi, không dám chơi cùng bố lần nào nữa.

ácnhóctìphảikhiếpsợkhichơicùngvớiôngbốkhóđỡ
Nội dung được đề xuất